คุยกับนายก

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร

ดิฉันนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ