คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19 และให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านแก่ผู้ปกครอง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.