คณะครูพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published.