นที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมเดินขบวนและขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรงนุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมืองตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566