ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ท่านสามารถชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่ 2ม.ค.2563เป็นต้นไป ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม (ห้องคลัง)ได้ในวันเวลาราชการ อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะคะ

Leave a Comment

Your email address will not be published.