ขอขอบพระคุณ คุณสุภาพ สุพรรณคำ บริจาคพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 4 ตัว ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม