ขอขอบพระคุณร้านกานต์พิชาการแว่น ที่จัดโครงการ “แว่นใสโลกสวย” เพื่อมอบแว่นตาให้กับน้องๆ ที่มีปัญหาทางสายตา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.