วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดสำนักงานเพื่อเพิ่มทัศนียภาพให้น่าดู น่าอยู่ น่าชม และความสะอาดให้กับองค์กร พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ