วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานสภาตำบล สมาชิก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม รวมทั้งนางสาวกมลวรรณ สนามทอง สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง นายสมบัติ ทนงจิตรไพศาล เกษตรอำเภอโคกสำโรง กศน.อำเภอโคกสำโรง และประชาชนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ โดยมี นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสเข้าวัด ไหว้พระ ฟังธรรม ณ วัดหนองไผ่สามัคคี ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี