“กิจกรรมสีแสนสนุก นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” กับน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม