กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณลานวัดหนองไผ่สามัคคี หมู่ที่ 3 ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

Leave a Comment

Your email address will not be published.