นางประชัน ยิ้มละไม้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโคกสำโรง ให้มอบหมายให้นางรัชนี คนมั่น ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวณัฐกุล จันทร์เรือง ครู กศน.ตำบลหนองแขม จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า (๑อำเภอ ๑อาชีพ) จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีนางชญาพัชชา ชูชื่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้