ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คัน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๔ ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างถนนพลโยธิน พร้อมขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่ และหมู่ที่ ๑๒ บ้านช่องแค ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างถนนพลโยธิน พร้อมขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่ และหมู่ที่ ๑๒ บ้านช่องแค ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง