ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการปรับปรุงต่อเติมผนังอลูมิเนียมภายในอาคาคองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง