ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อ.โคกสำโรง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อ.โคกสำโรง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง