ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID – 19 ประเภท Saliva TEST (ATK ด้วยน้ำลาย) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง