ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ สายทางเข้าหมู่บ้านหนองข่อย จากถนนพหลโยธิน ถึงบ้านนายวินัย อุดมพืช กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช็คระยะทางและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งถนน คสล.ม.3