ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และบูรณาการร่วมกับอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีบริการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *